Orel jednota
Brno-Žabovřesky

Křesťanská kulturní
a sportovní organizace

Kontakt:
Josef Červenka
starosta jednoty

telefon: +420 776 842 033
e-mail: brnozabovresky@orel.cz

korespondenční adresa:
Stránského 26,
Brno, 616 00

IČ: 04282817
Číslo účtu: 2500849640/2010

Historie

 
V předválečných písemných dokumentech se Orel jednota Brno-Žabovřesky vyskytuje v seznamu jednot, ale nemáme další bližší informace.
Není známo, kdy byl založen, kolik měl členů, jakou prováděl činnost a nevíme ani o žádných významných osobnostech žabovřeského Orla.
Pokud jsou vám známy jakékoli informace o předválečné historii,
budeme vděční za jejich poskytnutí.
 
Orel jednota Brno-Žabovřesky byl založen dne 10.2.2015
a jeho hlavní náplní v současné době je organizace Svatováclavských hodů.
Ty byly v Žabovřeskách obnoveny po šedesátileté pauze 20.9.2015
a od té doby probíhají každoročně koncem září.
Obnova tradice Svatováclavských hodů spočívá především v obnově krojů
podle historických předloh a nácviku tanců, zpěvů a zvyků
(např. ruční stavění máje pomocí dřevěných kůlů, krojovaný průvod,
předávání hodového práva, hodová zábava).